Nowości

Home

Witam!

Nazywam się Marek Zwoliński. Jestem absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach o specjalizacji mgr rekreacji ruchowej. Jestem pasjonatem sportu we wszystkich jego formach. Od roku 2001 prowadzę działalność pod nazwą Akademia Zdrowia, zajmuję się praktycznie wszystkimi aspektami sportu, rekreacji oraz w szerokim zakresie profilaktyką zdrowia.

Jestem aktywnym instruktorem narciarstwa zjazdowego PZN, instruktorem tenisa ziemnego.

Posiadam uprawnienia - kierownik placówek wypoczynku dzieci i młodzieży, organizator sportu i rekreacji, sędzia PZN. Ukończyłem także kurs - „Zarządzanie osobistymi zasobami, talentami” w New Jersey, USA.

Moje osobiste doświadczenia dotyczące problemów zdro-wotnych, powrotu do pełnej aktywności sportowej po kontuzjach, są najlepszym, autentycznym dowodem na sens i skuteczność oferowanych przeze mnie usług.